องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง [ 8 ส.ค. 2562 ]29
2 คู่มือ ประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 8 ส.ค. 2562 ]25
3 คู่มือ สมรรถนะประจำผู้บริหาร [ 8 ส.ค. 2562 ]25
4 คู่มือสมรรถนะหลัก [ 8 ส.ค. 2562 ]28
5 คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 18 ธ.ค. 2561 ]26
6 คู่มือการปฏิบัติงานโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างถนน [ 18 ก.ค. 2561 ]24
7 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]197
8 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]190
9 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 21 ก.ค. 2558 ]203
10 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 ก.ค. 2558 ]118
 
หน้า 1|2