องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือประชาชน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]169
2 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]161
3 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 21 ก.ค. 2558 ]176
4 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 ก.ค. 2558 ]92
5 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 มิ.ย. 2558 ]158
6 คู่มือสำปรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 21 มิ.ย. 2558 ]146
7 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 มิ.ย. 2558 ]133
8 คู่มือสำปรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 21 มิ.ย. 2558 ]127
9 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 21 มิ.ย. 2558 ]155
10 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 มิ.ย. 2558 ]157
 
หน้า 1|2