องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 18 ธ.ค. 2561 ]39
2 คู่มือสำหรับประชาชน การขอเลขที่บ้าน [ 12 มิ.ย. 2561 ]38
3 คู่มือสำหรับประชาชน คำร้องขอสนับสนุนน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค [ 22 ก.ค. 2558 ]38
4 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]39
5 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]46
6 คู่มือสำหรับประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 21 ก.ค. 2558 ]44
7 คู่มือสำหรับประชาชน การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ [ 21 ก.ค. 2558 ]43
8 คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 มิ.ย. 2558 ]44
9 คู่มือสำปรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 21 มิ.ย. 2558 ]45
10 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 มิ.ย. 2558 ]39
11 คู่มือสำปรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 21 มิ.ย. 2558 ]38
12 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 21 มิ.ย. 2558 ]44
13 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 มิ.ย. 2558 ]42
14 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย [ 21 มิ.ย. 2558 ]44