องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th
 
 
แผนพัฒนาสามปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 7 ธ.ค. 2559 ]213
2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ประจำปี 2560 [ 28 ต.ค. 2559 ]193
3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี(พ.ศ.2561-2565) [ 20 ก.ค. 2559 ]379
4 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ประจำปี 2559 [ 1 ก.ค. 2559 ]207
5 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 8 ส.ค. 2558 ]237
6 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 5 ส.ค. 2558 ]207
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี (พ.ศ.2560 - 2563) [ 5 ส.ค. 2558 ]216