องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช [ 1 มี.ค. 2565 ]65
2 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ [ 1 มี.ค. 2565 ]64
3 คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 มี.ค. 2565 ]65
4 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 10 ส.ค. 2564 ]70
5 คู่มือการเลื่อนระดับของพนักงานส่วนตำบล [ 19 มี.ค. 2564 ]66
6 คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสภาท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]70
7 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 มี.ค. 2564 ]69
8 คู่มือ ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 ก.ย. 2563 ]68
9 คู่มือ ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 9 ก.ย. 2563 ]69
10 คู่มือ ปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ก.ย. 2563 ]69
11 คู่มือ การปฎิบัติงานกองช่าง [ 8 ก.ย. 2563 ]70
12 คู่มือ การปฎิบัติงานนักพัฒนาชุมชน [ 7 ก.ย. 2563 ]67
13 คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]67
14 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ส.ค. 2563 ]70
15 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 3 มิ.ย. 2563 ]69
16 คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 19 ก.พ. 2563 ]69
17 คู่มือการติดตามการควบคุมภายใน เล่ม 3 [ 8 ม.ค. 2563 ]69
18 คู่มือการติดตามการควบคุมภายใน เล่ม 1 [ 8 ม.ค. 2563 ]99
19 คู่มือ การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (เล่ม 2) [ 8 ม.ค. 2563 ]68
20 คู่มือ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 13 พ.ย. 2562 ]67
 
หน้า 1|2