องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
สถิติ/ความพึงใจผู้ใช้บริการ


สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปี 2561

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

 

    เอกสารประกอบ สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.ทะเมนชัย