องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]21
2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]16
3 แนวทางในการประพฤติตนในทางจริยธรรม Do is and do not [ 2 ก.พ. 2566 ]20
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]21
5 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]22
6 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ก.พ. 2566 ]19
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 4 ม.ค. 2566 ]19
8 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2557 [ 21 ธ.ค. 2560 ]117
9 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 2553 [ 5 ส.ค. 2553 ]133
10 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น 2553 [ 5 ส.ค. 2553 ]155