องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
สถิติ/ความพึงใจผู้ใช้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]21
2 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบละเมนชัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]26
3 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 เมษายน 2565 - 30 กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]20
4 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]120
5 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]111
6 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]103
7 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]154
8 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]110
9 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]151
10 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]115
11 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ประจำปี 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]113
12 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]107
13 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 61 ถึง 31 มีนาคม 62) ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]155
14 สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]113
15 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปี 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]111
16 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ อบต.ทะเมนชัย ประจำปี 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]115