องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
การพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) [ 10 เม.ย. 2566 ]20
2 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]22
3 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]17
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]23
5 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2565 ]19
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]109
7 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]100
8 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565- 2567 [ 1 ก.พ. 2565 ]104
9 นโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]93
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]100
11 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 9 ต.ค. 2563 ]101
12 สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]97
13 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2563 ]105