องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 [ 23 ก.พ. 2566 ]28
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]31
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 25 ต.ค. 2565 ]54
5 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน [ 25 ก.พ. 2565 ]108
6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล โดย นายเสนาะ เทียนทอง ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2539 [ 5 ม.ค. 2565 ]70
7 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]119
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]140
9 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]114
10 รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]113
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]234
12 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.พ. 2563 ]285
13 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2 ต.ค. 2561 ]401
14 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]394
15 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 1 ส.ค. 2561 ]399
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 [ 24 ก.ค. 2561 ]383
17 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]383
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 [ 26 เม.ย. 2561 ]443
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 [ 22 ม.ค. 2561 ]366
20 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 13 ต.ค. 2558 ]468
 
หน้า 1|2