องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ...[วันที่ 2021-07-15][ผู้อ่าน 530]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัยฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคเตรี...[วันที่ 2021-06-16][ผู้อ่าน 494]
 
  เตรียมสถานที่กักกันตัว Local Quarantine (LQ) [วันที่ 2021-05-17][ผู้อ่าน 568]
 
  กิจกรรมออกเยี่ยมผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมา...[วันที่ 2021-03-22][ผู้อ่าน 574]
 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย สมัยแรก คร...[วันที่ 2021-02-24][ผู้อ่าน 511]
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่...[วันที่ 2021-01-05][ผู้อ่าน 503]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น...[วันที่ 2020-11-26][ผู้อ่าน 498]
 
  โครงการประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2563[วันที่ 2020-11-04][ผู้อ่าน 566]
 
  โครงการสวนสมุนไพร เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่...[วันที่ 2020-09-21][ผู้อ่าน 388]
 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิก...[วันที่ 2020-09-10][ผู้อ่าน 470]
 
  โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ทันเพื่อลดความเสี่ยง...[วันที่ 2020-08-28][ผู้อ่าน 460]
 
  โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผ...[วันที่ 2020-08-21][ผู้อ่าน 439]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11