องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ :www.tmc.go.th
 
 
งานกิจการสภา
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลทะเมนชัย [ 20 พ.ย. 2563 ]42
2 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]50
3 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 24 ธ.ค. 2562 ]47
4 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]42
5 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]41
6 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]42
7 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]44
8 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]39
9 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]40
10 บันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]43
11 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 22 ก.พ. 2562 ]46
12 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 [ 11 ก.พ. 2562 ]42
13 ประกาศ การอนุญาตให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสดภา พ.ศ. 2557 [ 10 ต.ค. 2561 ]41
14 บึนทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยสี่ 18/12/2558 [ 18 ธ.ค. 2558 ]47
15 บึนทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยสาม 18/08/2558 [ 18 ส.ค. 2558 ]47
16 บึนทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทะเมนชัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง16/06/2558 [ 16 มิ.ย. 2558 ]47