องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
สถิติ/ความพึงใจผู้ใช้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]75
2 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]67
3 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ต.ค. 2564 ]64
4 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]94
5 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 พ.ย. 2563 ]70
6 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 เมษายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563) ประจำปี 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]89
7 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ประจำปี 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]77
8 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562) ประจำปี 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]75
9 รายงานความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]68
10 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย (1 ตุลาคม 61 ถึง 31 มีนาคม 62) ประจำปี 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]92
11 สรุปความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปี 2561 [ 15 พ.ย. 2561 ]74
12 สถิติการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเมนชัย ประจำปี 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]74
13 ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ อบต.ทะเมนชัย ประจำปี 2560 [ 27 ต.ค. 2560 ]73