องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  วันท้องถิ่นจังหวัด+อำเภอ[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 522]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำ...[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 572]
 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเสริมสร้าง...[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 483]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (การปลูกมะนาวในท่องซีเ...[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 484]
 
  โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองร...[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 428]
 
  โครงการ "สัปดาห์รณรงค์สำรวจ/ซ้อม/และภาชนะเก็บน้ำ" ...[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 589]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2558[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 470]
 
  สานสัมพันธ็ ผู้สูงอายุ ประจำปี2558[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 429]
 
  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 12 กัน...[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 534]
 
  โครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน ...[วันที่ 2015-08-05][ผู้อ่าน 524]
 
  โครงการถวายเทียนพรรษาสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี2558[วันที่ 2015-07-31][ผู้อ่าน 509]
 
  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด[วันที่ 2015-07-29][ผู้อ่าน 479]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11