องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  โครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี2559[วันที่ 2016-07-29][ผู้อ่าน 645]
 
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2559[วันที่ 2016-07-19][ผู้อ่าน 528]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก โรคเอดส์ แล...[วันที่ 2016-06-16][ผู้อ่าน 686]
 
  โครงการอบรมเฝ้าระวังการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย[วันที่ 2016-04-29][ผู้อ่าน 520]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี2559[วันที่ 2016-03-31][ผู้อ่าน 593]
 
  โครงการ"เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" ประจ...[วันที่ 2016-02-04][ผู้อ่าน 528]
 
  โครงการลดละเลิกการใช้สารเคมีในการเกษตร ประจำปี2559[วันที่ 2016-01-20][ผู้อ่าน 549]
 
  กิจกรรมวันเด็ก 2559[วันที่ 2016-01-08][ผู้อ่าน 527]
 
  ปั่นเพื่อพ่อ ประจำปี2559[วันที่ 2016-01-05][ผู้อ่าน 485]
 
  กิจกรรมลองกระทง ประจำปี2559[วันที่ 2015-11-11][ผู้อ่าน 426]
 
  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำ...[วันที่ 2015-08-18][ผู้อ่าน 486]
 
  ปั่นเพื่อแม่ ประจำปี2558[วันที่ 2015-08-16][ผู้อ่าน 428]
 

|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11