องค์การส่วนตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.tmc.go.th

 
 
  โครง "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 2019-01-28][ผู้อ่าน 365]
 
  โครงการฝึกอบรบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน...[วันที่ 2018-03-22][ผู้อ่าน 714]
 
  โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกโรคเอดส์ ...[วันที่ 2017-07-31][ผู้อ่าน 622]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันภัยแก่เด็กนั...[วันที่ 2017-07-20][ผู้อ่าน 539]
 
  โครงการ "ฝึกอบรมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ตามรอยพ่อ ปร...[วันที่ 2017-06-16][ผู้อ่าน 837]
 
  โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560[วันที่ 2017-04-12][ผู้อ่าน 613]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบล [วันที่ 2017-04-04][ผู้อ่าน 801]
 
  โครงการฝึกอบรม "การคัดแยกขยะในชุมชน ประจำปี 2560[วันที่ 2017-02-22][ผู้อ่าน 638]
 
  โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ...[วันที่ 2017-02-20][ผู้อ่าน 760]
 
  ขอเชิญเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อขอรับการสนับสนุ...[วันที่ 2016-11-26][ผู้อ่าน 632]
 
  ขอเชิญชวน กลุ่มองค์กร ภาคประชาสังคม ชมรม กลุ่ม คณะ...[วันที่ 2016-10-03][ผู้อ่าน 696]
 
  ประชามติ ประจำปี2559[วันที่ 2016-08-07][ผู้อ่าน 581]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11